main_image
מגוון מתנות
פרשיות השבוע

יודאיקה שלי

"תמונה אחת שווה אלף מילים" זהו הקו המוביל בעיצוב ובבחירת המוצרים לילדים. הסביבה הויזואלית שבה גדל הילד, משפיעה באופן עמוק על חינכו והקניית ערכיו, ומעשירה את עולם המושגים שלו. אי לכך, יש להשתמש בה באופן המושך והמרשים ביותר ודרכה להעביר תכנים משמעותיים.